Vraag en antwoord

De financiering vanuit de LVO regeling is is 50 % door rijk, 25% door provincie en 25% gemeente. Dat is zowel voor de maatregel aan het spoor, de spoorverdubbeling , als voor het verleggen van de fietsroute en het inrichten van de fietsstraat Rembrandt van Rijnstraat. Daarbij stond het herinrichten van de Rembrandt van Rijnstraat toch al gepland. Dit betekent betekent dus dat deze kosten toch al zouden worden gemaakt.

Nee, een tunnel is vele malen duurder en daarbij praktisch op die plek heel moeilijk uitvoerbaar. Dit vanwege de vele kabels en (onder andere gas-)leidingen in de grond en de bebouwing rondom die plek.

Tijdens de proefafsluiting van het Schilderspad koos een gedeelte van de scholieren inderdaad om over de Graafsweg te gaan. De vraag is wat ze gaan doen op het moment dat de fietsstraat Rembrandt van Rijnstraat er is. Dat maakt deze route aantrekkelijker voor fietsers. Maar we pakken sowieso knelpunten rondom de route aan. Gedeeltelijk staat dit sowieso al op de planning en voor een gedeelte wordt het in het project meegenomen. 

Het verdubbelen van het spoor gebeurt met de regeling Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Uit het onderzoek om met dat programma mee te kunnen doen, bleek  opnieuw dat de overweg Spoorstraat slecht scoorde vanuit doorstroming en veiligheid. Doordat de doorstroming voor het verkeer op de Spoorstraat beter wordt en de tijd dat de spoorbomen dicht zijn, wordt gehalveerd neemt de veiligheid, voor de fietsers van en naar Schilderspad, juist af. Vanuit LVO mag dit niet en daarom wordt de aansluiting van het Schilderspad op de Spoorstraat afgesloten en moet een andere route worden ingericht. Na onderzoek door zowel Arcadis maar ook recent Sweco komt daar de Rembrandt van Rijnstraat als beste alternatief uit.

 

Een verkeerslicht op de plek waar scholieren op dit moment oversteken op de Spoorstraat vanuit het Schilderspad is in een eerder stadium als oplossing overwogen en onderzocht. Dit verbetert de doorstroming van het verkeer op de Spoorstraat echter niet.  Daarnaast is de extra benodigde ruimte op de overweg niet toegestaan door Prorail. 

De oversteek bij de basisschool is een aandsachtspunt in het project. Voor het ontwerp zijn verschillende mogelijkheden onderzocht die er voor zorgen dat men veilig kan oversteken bij de bassischool.

Het is mogelijk om een fietsstroute via Schilderspad – Jan Sluijtersstraat – Rembrandt van Rijnstraat aan te leggen. De Jan Sluijtersstraat voldoet aan de minimale breedte voor tweerichtingsverkeer auto en tweerichtingsverkeer fiets. Echter zijn aanpassingen nodig m.b.t. het parkeergedeelte aan de oostkant van de straat. Hier is de weg te smal om voor auto's die de parkeervakken in en uit willen rijden. Dit zorgt ervoor dat automobilisten een aantal keren moeten ‘steken’ om hun auto in of uit te parkeren. Dit steken kan ervoor zorgen dat fietsers moeten wachten achter de automobilisten die in- of uitparkeren, waardoor er opstoppingen ontstaan als het gaat om grote groepen fietsers in de ochtend. Daarnaast kan het in- en uitparkeren zorgen voor gevaarlijke situaties op het moment dat automobilisten niet goed in acht nemen dat fietsers achter de auto voorbijrijden.

De mensen die vanuit noordelijke richting industrieterrein willen, komen via de nieuwe fietsroute Rembrandt van Rijnstraat op de Spoorstraat. Dit kost een paar minuten extra tijd.

 De gemeente is bezig met het opstellen van een mobiliteitsvisie waar het verminderen van voertuigen door het centrum wordt meegenomen.

De verwachting is dat het grootste deel van deze medewerkers de Spoorstraat en Beugenseweg neemt. Dit heeft alleen invloed op het kruispunt Rembrandt van Rijnstraat -Spoorstraat. Na realisatie wordt gemonitord hoe dit ‘nieuwe’ verkeer zich verhoudt en wat voor invloed het heeft op de belasting van het wegennet en kruispunten. Indien uit de monitoring blijkt dat het wegennet ergens tegen zijn maximale capaciteit aanloopt, wordt er gekeken of aanvullende maatregelen zijn vereist. Daarbij hebben de doorgaande grote wegen (Spoorstraat, Beugenseweg en Burgemeester Verkuijlstraat) sowieso onze aandacht.

Uit analyse blijkt dat 90% van het verkeer op de Rembrandt van Rijnstraat verkeer is uit de wijk zelf. Van dit verkeer wordt niet verwacht dat zij een alternatieve route kiezen.

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen