DENK EN PRAAT MEEOver de projecten van Land van Cuijk

Samenwerkingskader wijk- en dorpsraden en de gemeente Land van Cuijk 2024-2027

 

 

Op 19 maart 2024 heeft het college het Samenwerkingskader wijk- en dorpsraden en de gemeente Land van Cuijk 2024-2027 vastgesteld.

Waarom samenwerkingsafspraken?

Voorafgaand aan de herindeling tot een gemeente Land van Cuijk in 2022 zijn concept-samenwerkingsafspraken 2022-2023 gemaakt tussen de wijk- en dorpsraden en de nieuwe gemeente land van Cuijk. Dit maakte onderdeel uit van het uitvoeringsplan Kernendemocratie 2022-2026 waarin de gemeenteraad aangeeft hoe de gemeente aan de slag gaat met Kernendemocratie.  Deze samenwerkingsafspraken waren de basis en uitgangspunt voor de manier waarop de afgelopen 2 jaren op hoofdlijnen de relatie van de gemeente met de wijk- en dorpsraden ingericht was. Afgesproken is om deze concept samenwerkingsafspraken in 2023 te evalueren.

Evaluatie en vaststelling.

Eind 2023 is er een evaluatie uitgevoerd waaraan 39 van de 42 wijk- en dorpsraden deel heeft genomen. De uitkomst hiervan heeft geresulteerd in het Samenwerkingskader wijk- en dorpsraden en de gemeente Land van Cuijk 2024-2027.  Dit is tijdens een themabijeenkomst met de wijk- en dorpsraden op 17 januari 2024 inhoudelijk teruggekoppeld en besproken. Het college heeft het samenwerkingskader op 19 maart 2024 vastgesteld.  

Wat is nieuw?

Het nieuwe samenwerkingskader legt niet op detailniveau de relatie tussen de wijk- en dorpsraden en de gemeente vast, maar geeft vooral kaders aan over wat men van elkaar mag verwachten en waarop men elkaar mag aanspreken.

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen