DENK EN PRAAT MEEOver de projecten van Land van Cuijk

Natuurvisie

Onze gemeente bestaat voor 12% uit bos en andere natuur. Als gemeente vinden we natuur dan ook erg belangrijk. We willen er goed voor zorgen, zeker nu de natuur (wereldwijd) onder druk staat. Daarom hebben we een natuurvisie opgesteld. Hier hebben we in vastgelegd wat we van de natuur vinden en hoe we de komende jaren met de natuur om willen gaan. Ook bepalen we wat belangrijke speerpunten zijn op het gebied van natuurontwikkeling en biodiversiteit. 

Groen licht voor de Natuurvisie

De gemeenteraad heeft de Natuurvisie goedgekeurd op donderdagavond 4 april 2024. Een bijzonder document, want er zijn maar weinig gemeenten in Nederland die een Natuurvisie hebben.
Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit: "In deze tijd met grote problemen voor de natuur en het milieu is het noodzakelijk om goed te kijken naar hoe belangrijk de natuur is voor ons geluk, onze gezondheid en onze toekomst. Daarom ben ik blij dat veel mensen deze visie steunen."

Participatie

De Natuurvisie hebben we samen met samenwerkingspartners, inwoners en andere belanghebbenden gemaakt. Daarvoor zijn er verschillende werksessies georganiseerd. De gemeenteraad heeft ook wensen en ideeën ingebracht op de thema-avond van 23 maart vorig jaar. Inwoners konden in mei en juni ook een vragenlijst invullen over de natuur. 

Klik hier om de resultaten van de vragenlijst te bekijken

Op 8 juni 2023 zijn de resultaten hiervan tijdens een beeldvormende avond gepresenteerd aan de raad.

Klik hier om de presentatie te bekijken

De resultaten van het gesprek tijdens de beeldvormende avond op 8 juni zijn meegenomen bij het maken van de Natuurvisie. Daarna zijn de werkprogramma's gemaakt en praatten we alle belanghebbenden bij.  Op donderdagavond 23 november is dit voor de gemeenteraad gedaan tijdens een opiniërende thema-avond. 

De Universiteit van Wageningen heeft het afgelopen jaar een natuuronderzoek voor de gemeente Land van Cuijk gedaan. Zij voerden een nulmeting uit. Deze nulmeting beschrijft hoe de natuur er in de gemeente nu voorstaat. De universiteit blijft dit de komende jaren monitoren. Zo kunnen we zien of maatregelen nuttig zijn.

Klik hier om het onderzoeksrapport te bekijken

Wat gaat er verder gebeuren?

Nu de Natuurvisie is vastgesteld gaan we het uitvoeringsplan en het bomenbeleidsplan uitrollen.

Ik wil de Natuurvisie lezen

Nu de Natuurvisie door de gemeenteraad vastgesteld is wordt er een publieksversie gemaakt. Deze is korter en eenvoudiger. Wil je nu al de gehele Natuurvisie lezen, klik dan op onderstaande knop.

Lees de Natuurvisie

 

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen