Enquête over inzameling oud papier en (mini)milieustraten

In de gemeenten Land van Cuijk en Boekel wordt op verschillende manieren afval ingezameld. Sommige afvalstromen worden aan huis opgehaald, voor andere afvalstromen zijn er locaties, waar inwoners hun afval naartoe kunnen brengen. We werken toe naar een circulaire economie. Dit betekent onder andere dat afval nog beter wordt gescheiden en we meer producten en materialen opnieuw kunnen gebruiken. Daarmee wordt de hoeveelheid restafval, die verbrand moet worden, steeds kleiner. Dit alles draagt bij aan een beter milieu. Om dit te bereiken, is het erg belangrijk dat inwoners hun afval goed scheiden voordat zij het aanbieden.

Onderzoek

Gemeente Land van Cuijk en gemeente Boekel willen de komende jaren een nog betere scheiding van grondstoffen bereiken. Om te achterhalen waar nog mogelijkheden voor verbetering zijn, wordt een onderzoek uitgevoerd onder inwoners. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen van inwoners met de (mini)milieustraten en de inzameling van oud papier en karton. Door het invullen van een digitale vragenlijst kunnen inwoners hun mening geven.

Resultaten

Het onderzoek is afgerond, het is niet meer mogelijk om deel te nemen. Gedurende de komende periode worden de resultaten van de vragenlijst geanalyseerd. In het eerste kwartaal van 2024 wordt een terugkoppeling gegeven over de resultaten van deze vragenlijst.

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen