Herinrichting Rembrandt van Rijnstraat (fietsstraat)

Het doel van de herinrichting van de Rembrandt van Rijnstraat is een veilige fietsroute voor de ruim 1.000 fietsers die dagelijks oversteken bij de kruising Schilderspad-Stationsweg-Spoorstraat in Boxmeer. 

De aanleiding om de Rembrandt van Rijnstraat als fietsstraat in te richten, is de dagelijkse drukte op de Spoorstraat. Er rijden veel auto’s en er is geen fatsoenlijke oversteekplaats voor de fietsers vanuit het Schilderspad. Ook vanuit een groot aantal inwoners werd gevraagd de doorstroming en de onoverzichtelijke situatie op de Spoorstraat te verbeteren.

Foto: De drukke situatie op de Spoorstraat

Die mogelijkheid kwam er toen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) in 2014 werd gestart. Daaruit bleek dat de overweg Spoorstraat slecht scoorde vanuit doorstroming en veiligheid. Dit was de kans en  om het idee van het verdubbelen van het spoor in te brengen. Dit betekent dat de tijd dat de spoorbomen dicht zijn, wordt gehalveerd. Goed nieuws voor de doorstroming van het verkeer in de Spoorstraat, minder goed nieuws voor de overstekende fietsers. Die hebben nog minder tijd om gebruik te maken van de gesloten spoorbomen om veilig over te steken.

Vanuit LVO wordt dit als te onveilig gezien en mag dit niet. Daarom moet de aansluiting van het Schilderspad op de Spoorstraat voor fietsers worden afgesloten (eis vanuit LVO) en vervolgens moet dan dus een andere route worden ingericht. In 2019 is door de voormalige gemeenteraad van Boxmeer een besluit genomen over het LVO-plan inclusief het afsluiten van het Schilderspad en het inrichten van de alternatieve route die als beste uit de bus kwam: het inrichten van de Rembrandt van Rijnstraat als fietsstraat. In 2023 is nog aanvullend onderzoek gedaan, inclusief een proefafsluiting van het Schilderspad. Opnieuw bleek een fietsstraat via Rembrandt van Rijnstraat de beste oplossing. 

Fietsers kunnen vanaf het eerste deel van het Schilderspad via de Jeroen Boschstraat doorfietsen naar de Rembrandt van Rijnstraat. Deze route wordt vervolgens gekruist door de Spoorstraat, waar de fietsers bij het stoplicht over lunnen steken naar de Oranjestraat en hun eigen route verder kunnen volgen.

De Rembrandt van Rijnstraat wordt in dit plan ingericht als fietsroute. Dat betekent overigens niet dat er grote extra kosten worden gemaakt. Het opknappen van de Rembrandt van Rijnstraat staat al langer gepland. We maken dan ook meteen gebruik van de gelegenheid om het riool te vervangen en andere maatregelen te nemen, zoals infiltratie en waterberging door middel van wadi’s. Ook komt er meer ruimte voor groen en recreatie.

Ook worden knelpunten die uit het onderzoek en de inbreng van omwonenden en gebruikers van de route kwamen, aangepakt.

Het belangrijkste uitgangspunt is en blijft het maken van een veilige fietsroute.

 

 

Meer informatie:

 

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen