DENK EN PRAAT MEEOver de projecten van Land van Cuijk

Samenwerkingsovereenkomst 2022-2023

Per 1 januari 2022 is de gemeente Land van Cuijk door middel van een herindeling ontstaan.   

In het kader van de harmonisatie van het beleid van de verschillende fusiegemeentes zijn er in 2022 concept-samenwerkingsafspraken 2022-2023 gemaakt tussen de nieuwe gemeente Land van Cuijk en de wijk- en dorpsraden.   

Deze zijn gebaseerd op de resultaten van de ateliersessies (en de reacties hierop) die hieraan voorafgaand hebben plaatsgevonden. Bij de ateliersessies zijn alle wijk- en dorpsraden gevraagd om input te leveren. De uit de ateliersessies voortgekomen samenwerkingsafspraken dienden ter vervanging van de diverse in omloop zijnde afspraken en convenanten. Ze vormen de basis en het uitgangspunt voor de manier waarop we de komende jaren op hoofdlijnen onze relatie inrichten.   

 In de relatief korte periode (2022-2023) dat we met deze samenwerkingsafspraken werken was het aantal reacties nihil. Op grond hiervan zouden we in theorie de (concept-) samenwerkingsafspraken tussen wijk- en dorpsraden en de gemeente Land van Cuijk 2024-2027 al kunnen opstellen. Dat gaan we niet doen, want we vinden het belangrijk om feedback te krijgen van de wijk- en dorpsraden. Hierom gaan we actief input ophalen om te onderzoeken of er wellicht toch aanpassingen nodig zijn.  

  Om deze input op te halen wordt aan elke wijk- of dorpsraad, op basis van de geldende conceptversie 2022-2023, een vragenlijst voorgelegd. De resultaten van deze vragenlijst dragen bij aan de aan te passen definitieve versie. Dit betreft een democratisch proces waarbij de meeste stemmen tellen. Dit wil overigens niet zeggen dat alle input 1 op 1 verwerkt wordt in de eindversie. We kijken hierbij realistisch naar de toepasbaarheid van de inbreng en of dit als gemene deler onderdeel kan worden voor de aangepaste samenwerkingsafspraken.   

Voor de praktische uitvoerbaarheid zal er maar 1 eindversie 2024-2027 worden opgesteld. Deze eindversie zal niet op detailniveau de relatie tussen de wijk- en dorpsraden en de gemeente vastleggen. Er worden vooral kaders aangegeven over wat we van elkaar mogen verwachten en waarop we elkaar mogen en kunnen aanspreken. Door uitsluitend op hoofdlijnen afspraken vast te leggen, wordt in de uitvoering de eigen identiteit van de wijk- of dorpsraad geborgd.  

Vragenlijst
Door deze enquête wordt gecheckt of de inhoud van de bestaande samenwerkingsafspraken 2022-2023 volstaat, of er punten zijn die moeten worden aangepast en zo ja op welke manier. Het is de bedoeling dat elke wijk- of dorpsraad deze vragenlijst slechts één keer invult.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 30 november 2023.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Klik hier om de samenwerkingsovereenkomst terug te lezen

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen