DENK EN PRAAT MEEOver de projecten van Land van Cuijk

WIU voor wijk- en dorpsraden

Als er in het dorp of de wijk, wensen, ideeën of knelpunten zijn in de openbare ruimte, kan een wijk- of dorpsraad deze jaarlijks centraal aanleveren.

Hoe zien de stappen van WIU er uit?

 • Oktober

  Wijk- en dorpsraden krijgen bericht dat ze ideeën en wensen voor de openbare ruimte voor het komend jaar kunnen aanleveren. Op de WIU-kaart kun je zien wat er de komende tijd al in je dorp of wijk aan werkzaamheden staat te gebeuren.

 • December

  Wijk- en dorpsraden hebben tot 1 december om ideeën, wensen en knelpunten aan te leveren.

 • April

  Eind april krijgen de wijk- en dorpsraden de eerste terugkoppeling op de wensenlijst.

 • Juni/juli

  De gemeenteraad stelt de kadernota vast. Hiermee wordt beslist over de positief gewogen ideeën, waar extra geld voor nodig is.

  Juli/augustus

  Gesprekken met wijk- en dorpsraden over projecten die nog wat toelichting nodig hebben worden ingepland.

Probeer zo duidelijk, kort en bondig mogelijk de Excel-lijst in te vullen. Bij onduidelijkheden nemen we contact op.

Als dit de situatie verduidelijkt, is dit zeker een goed idee.  

Ja graag. Dit kan naar hetzelfde e-mailadres als de excel-lijst naar toe wordt gestuurd.

Een oproep plaatsen in het dorpsblad werkt vaak goed.

Een inwoner die individueel een vraag bij de gemeente indient, bijvoorbeeld het verzoek voor een verkeersmaatregel, wordt gevraagd contact op te nemen met de WDR. Zo kan afgestemd worden of er draagvlak is en dan kan het op de wensenlijst. 

We gaan zeker kijken hoe we alles zo slim mogelijk kunnen combineren. Dus in de toekomst komt er wellicht een andere applicatie, waarin het ook mogelijk is om klachten/overlast en dergelijke te melden. Maar zover zijn we nog niet. Nu is er de behoefte om een en ander in kaart te brengen en te delen, niet alleen met inwoners maar ook binnen de ambtelijke organisatie. Daarom is nu gekozen om met de alvast met de WIU-kaart zoals die nu is aan de slag te gaan.

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen