Gebiedsproces buitengebied Oploo, Westerbeek, Stevensbeek

De gemeente wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving van het buitengebied. Hiervoor start de gemeente met een gebiedsproces en nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan.

Wat gaan we doen?
De directe aanleiding om met dit gebied aan de slag te gaan zijn de lopende ontwikkelingen van een aantal agrarische bedrijven. Dit geeft mogelijk ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

We zoeken uit wat de beste toekomst is voor het gebied. Uw inbreng is daarvoor heel waardevol. We halen op wat er speelt in het gebied en wat de kernmerken zijn. We verdiepen ons in thema’s zoals bedrijvigheid, landschap, de historie, bebouwing, water en natuur.
 

Plangebiedkaart plangebied
In het kaartje ziet u welk gebied we hebben gekozen voor dit proces. Let op, de grenzen van het gebied zijn globaal aangegeven en geven een indicatie van het gebied waar we het graag over willen hebben.

 

 

 

 

Samen aan de slag
Om de verbeteringen van het gebied zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, gaan we samen met de bewoners en ondernemers aan de slag. U kunt op meerdere manieren betrokken zijn:

  • U kunt middels een online korte vragenlijst ideeën met ons delen.
  • Wij plannen graag met u of gezamenlijk met enkele medebewoners/ondernemers een gesprek.
  • U meldt zich aan via de nieuwsbrief en volgt op die manier de ontwikkeling. Let op: deze brief is huis aan huis verspreid. De hierop volgende nieuwsbrieven worden alleen per e-mail verstuurd.

Samen denken we na over de mogelijkheden die er zijn. Ideeën worden getoetst aan: bestaand beleid, betaalbaarheid, draagvlak, uitvoerbaarheid en de combinatie met eventuele andere ideeën. Afhankelijk van wat we nu ophalen, denken we na over een vorm die past bij het vervolg.

 

Contact
Voor dit proces zijn Ivo de Groot en Peter Broekmans namens de gemeente betrokken als projectleider.
De gemeente heeft Buurtbinders gevraagd om deze aanpak vorm te geven en met u in gesprek te gaan.  

Per mail kunt u ons bereiken via gemeente@landvancuijk.nl met als onderwerp “gebiedsproces buitengebied Oploo, Stevensbeek, Westerbeek”.

 

 

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen