Eensgezindheid over de focuspunten voor Cuijk Centrum, Ger Langen, Bouwteam Cuijk Centrum

22-07-2021
1209 keer bekeken

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit. Drieëndertig kernen, samen één nieuwe gemeente. Waar staan deze kernen voor? Waar zijn ze trots op en wat zou misschien beter kunnen? Waar willen ze samen met de nieuwe gemeente aan gaan bouwen? En hoe dan?

Daar denken inwoners zelf over na. Iedere kern heeft hiervoor een eigen Bouwteam met daarin zo’n 6 tot 15 inwoners. De wijk- en/of dorpsraden hebben de bouwteams samengesteld. Ger Langen, plaatsvervangend voorzitter van bouwteam Cuijk Centrum, heeft de schep opgepakt. 

Hoeveel deelnemers heeft jullie bouwteam?
“Het bouwteam Cuijk Centrum telde oorspronkelijk 12 deelnemers. Mede als gevolg van het coronavirus heeft er 1 persoon moeten afzeggen”.
.
Wat is hun achtergrond?
“Die is heel divers. Naast ondernemers, horeca nat en droog en zorgverleners zijn ook de cultuursector, het onderwijs en de sportsector vertegenwoordigd. Daarnaast zitten er natuurlijk ook “gewone” burgers in het team”.

Hoe hebben jullie die deelnemers geworven?
“De Wijkraad Cuijk Centrum heeft een lijst van mogelijke kandidaten samengesteld, die in het centrum van Cuijk wonen. We hebben hen gevraagd om deel te nemen aan het bouwteam KernenCV. Ter voorbereiding hebben we verschillende documenten gestuurd: het Plan van aanpak KernenCV, de notities ‘Meedenken over de nieuwe gemeente Land van Cuijk’ en ‘KernenCV: samen bouwen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk’ én een brief van de Wijkraad Cuijk Centrum wat er van wie wordt gevraagd en waar mogelijke kandidaten zich kunnen aanmelden”.

Inmiddels zijn jullie twee keer bij elkaar gekomen. Wat heeft dat opgeleverd?
“Tijdens de eerste sessie hebben we het gehad over de thema’s Leven, Zorgen, Ondernemen, Leren en Ontspannen. Per thema hebben we benoemd wat karakteristiek is voor Cuijk Centrum en hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit van de kern. Wat zijn de sterke punten en wat kan worden verbeterd? In de tweede sessie hebben we besproken waar Cuijk Centrum vooral op zou moeten focussen. Meer toerisme, minder mooie plekken aantrekkelijker maken en promotie van Cuijk Centrum kwamen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Maar ook betere verkeerscirculatie en verkeersveiligheid, een beter aanbod van activiteiten voor jongeren (16+) en meer speelgelegenheid voor jonge kinderen (12-)”.

Wat spreekt voor jullie Bouwteam?
Typisch voor het Bouwteam van Cuijk Centrum is lastig te beantwoorden. Wat mij is opgevallen dat ondanks de diversiteit van de deelnemers aan dit Bouwteam en het verschil in belangen er een eensgezindheid was over de focuspunten. Anders gezegd: alle neuzen wijzen in dezelfde richting”.

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van het Bouwteam?
“De toegevoegde waarde van het Bouwteam is moeilijk in te schatten. Als het nieuwe bestuur van de gemeente Land van Cuijk wil luisteren naar de inhoud van het Curriculum Vitae en rekening houdt met de belangen en prioriteiten zoals de inwoners die hebben vastgelegd, is de toegevoegde waarde groot”.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen