Resultaten enquête kernendemocratie gemeente Land van Cuijk bekend

12-01-2021
371 keer bekeken

Ruim driekwart van ondervraagden vindt participatie van inwoners belangrijk in nieuwe gemeente. Inwoners willen graag meedenken en meedoen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Woningbouw, verkeer en voorzieningen zijn hierbij belangrijke thema’s.

Dit blijkt uit de resultaten van de enquête die in november en december online stond en die door ruim 2.000 inwoners werd ingevuld. Deze enquête maakt onderdeel uit van het participatietraject waarbij inwoners op verschillende manieren worden betrokken bij het bouwen aan de nieuwe gemeente.

 “Toen we besloten om samen één nieuwe gemeente Land van Cuijk te vormen, hebben we gezegd: een grotere gemeente mag niet betekenen dat de gemeente verder van inwoners af komt te staan”, legt Bouke de Bruin uit. Zij is als wethouder van de gemeente Boxmeer samen met burgemeester Antoine Walraven (Mill en Sint Hubert) verantwoordelijk voor de samenwerking met de kernen, de kernendemocratie. Bouke: “We staan als gemeenten in nauw contact met de kernen en die verbinding willen we als toekomstige gemeente Land van Cuijk behouden en zelfs verbeteren. Dat kan natuurlijk niet zonder zeggenschap van inwoners. We willen de komende maanden dan ook veel tijd steken in het luisteren naar inwoners. Wat maakt hun dorp onderscheidend? Wat is er nodig in de nieuwe gemeente? En hoe willen inwoners in de toekomst met hun nieuwe gemeente gaan samenwerken?”

Handen uit de mouwen

Het zijn vragen die alleen door inwoners kunnen worden beantwoord. De komende maanden komen er dan ook verschillende gelegenheden waarbij inwoners kunnen meepraten kunnen doen. Deze worden per dorp en met inwoners georganiseerd. De enquête was hierbij een eerste stap. In dit onderzoek gaf 77% van de ondervraagden aan participatie belangrijk te vinden. Grofweg de helft van deze inwoners wil vooral meepraten over plannen, projecten en beleid van de gemeente. Een kleiner deel steekt liever zelf de handen uit de mouwen, bijv. door een plantsoentje te onderhouden of een activiteit te organiseren. De helft van de ondervraagden wil samen met de gemeente plannen maken. De andere helft wil liever betrokken worden als de gemeente een plan heeft gemaakt. Woningbouw, zoals starterswoningen voor jongeren en woonmogelijkheden voor ouderen, verkeersveiligheid, parkeren en voorzieningen voor jong en oud worden hierbij het meest genoemd als belangrijke onderwerpen.

Betrokken inwoners

Antoine Walraven: “Je ziet in deze enquête dat veel inwoners betrokken zijn bij de gemeente en een steentje willen bijdragen. De manier waarop is voor iedereen anders maar die ruimte is er ook.  Deze enquête laat in ieder geval zien dat we er ook in de nieuwe gemeente voor moeten zorgen dat participatie laagdrempelig is. Iedereen die wil, moet mee kunnen doen. Ruim 2.000 mensen hebben de moeite genomen om de vragen in te vullen. Wij zijn blij met dat aantal. Resultaten die heel waardevol bij het bouwen aan de nieuwe gemeente. We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld, hartelijk bedanken voor hun bijdrage.”

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen