Wat is jouw idee voor de plek waar nu nog het gemeentehuis staat?

12-01-2024
574 keer bekeken 20 reacties

Vanaf 2025 is het gemeentehuis in Cuijk niet meer in gebruik.  We zijn heel benieuwd wat de inwoners uit Cuijk, van jong tot oud, het liefst zien op deze plek.

Hartelijk dank voor jullie bijdragen, hier online en in de ideeënbus in het gemeentehuis. Uit alle inzendingen verloten we 3 prijzen. We komen er op terug!

Extra woningen zijn in deze tijd natuurlijk voor de hand liggend. Maar voor wie en hoe wil je dat het er uitziet? En misschien leven er wel heel andere ideeën voor deze centrale plek in het dorp. Van bedrijfsverzamelgebouw, een park, een medisch centrum of een combinatie van een aantal dingen. Voordat we gaan onderzoeken wat er allemaal kan, willen we weten wat de wensen zijn, zodat we deze kunnen meenemen in het onderzoek.

Heb je zelf een goed idee en kun je uitleggen waarom?

Plaats je idee op deze pagina of stop het  tussen 13 en 31 januari met je naam en e-mailadres in de ideeënbus in de hal van het gemeentehuis. Je kunt ook een tekening of foto toevoegen (kopieer en plak).

Er zijn leuke (Cuijkse) prijzen te winnen.

Afbeeldingen

Anja Kuipers

28-01-24 om 17:28

Maak in het gemeentehuis een combinatie van: mix van huurappartementen voor ouderen en jongeren (vanaf 1e etage), winkels (m.n. een natuurvoedingswinkel ontbreekt nog/weer in Cuijk), lokaal steunpunt van het gemeentehuis in Boxmeer (infomatiepunt, paspoort afhalen etc.), horeca (horeca rondom het Zwaanplein maakt het plein aantrekkelijker, zeker als dat ook in het weekend open is), thuiswerkpunt (past in deze tijd van minder files).

Vriendelijke groet,

Anja Kuipers

06-46487110

A3N

27-01-24 om 14:19

De gemeente heeft haar inwoners gevraagd om mee te denken over de invulling van de herbestemming van het gemeentehuis in Cuijk. Ik begreep van de bijeenkomst in het gemeentehuis dat het gemeentehuis verkocht gaat worden aan een projectontwikkelaar en dat de kans bestaat dat het gemeentehuis gesloopt gaat worden. Dat biedt kansen om het gebied te herstellen.

Ik zou de gemeente willen vragen om goede randvoorwaarden te stellen voor de verkoop aan een projectontwikkelaar.

Ik droom dat …….

Het gebouw/ de gebouwen  zowel architectonisch alsook qua functie een meerwaarde zullen zijn voor het Louis Jansen plein, het hart van Cuijk én het eerste wat treinreizigers zien van het centrum.
Dat ze representatief zijn en van toegevoegde waarde voor de uitstraling van het centrum van Cuijk.

Daarnaast zou ik de volgende planologische aandachtspunten willen toevoegen nu er de kans is om er iets echt moois van te maken:

  • Er is al vaak over de weg voor gemeente huis gesproken en de uitkomst is iedere keer dat deze open dient te blijven.
  • Aan de kant van het Louis Jansen plein zou,  in plaats van de ruimte die de glazen pui nu inneemt, een groenstrook als omsluiting van al het steen van het Louis Jansen plein prachtig staan.

De Stationsstraat is de oudste bestaande woonstraat in Cuijk én is de route vanaf het NS station naar het centrum. Als daar na een eventuele sloop van de 'nieuwbouw' van het gemeentehuis gebouwd zou gaan worden:

  • Rooilijn bestaande oude huizen hanteren bij nieuwbouw zodat het groene karakter van de straat in de vorm van voortuinen bewaard blijft.
  • Hoogte bestaande oude huizen hanteren. Begane grond, eerste verdieping en zolderverdieping met pannendak. ( puntdak)
  • De ingang van een eventuele parkeergarage voor de hoofdbouw aan het Louis Jansen plein zou ik situeren in een niet primaire woonstraat maar vanuit de Molenstraat/Oude Werf mede omdat daar al een  parkeerterrein ligt.
  • Al het groen in de Stationsstraat staat op eigen grond van de bewoners. Het zou mooi zijn als de eventuele nieuwbouw dezelfde openheid en groenuitstraling krijgt zoals de verdere lintbebouwing van de straat. Hoeveel ruimte is er voor bouw in de Stationsstraat? Ter indicatie wil ik meegeven dat er voor de laatste (te) grote bouw van het gemeentehuis slechts 1 woning stond op die plek.

Verder lijkt het mij verstandig dat de kopende projectontwikkelaar aan een tijdslimiet wordt gehouden zodat er geen jarenlange ellende komt in het hart van het centrum van Cuijk. Ook lijkt het mij verstandig om daarom meteen voor een vaste bestemming te gaan.

f.kokke

25-01-24 om 16:44

Cultureel centrum, met bijkantooor stadhuis,

inloopruimte voor alle Cuijkenaren, VVV Kantoor, infokantoor voor alle vragen,

open toiletruimte.

jan k

24-01-24 om 19:53

geef studenten uit het Land van Cuijk die in Nijmegen studeren een betaalbare studentenkamer in het gemeentehuis Cuijk.

studenten kunnen dan bij hun sportclub sporten/vrijwilligerswerk doen of in bv in de zorg of zonodig bij ouders/ouderen ondersteuning bieden.

nu blijft alles in Nijmegen hangen. Ook voor de toekomst is deze binding van de jongeren in deze regio van groot belang

een studeerruimte met digitale voorzieningen.

voordeel: bijzonder snelle verbinding naar Heijendaal Campus v.v.

Het onderbrengen van de hobbyclub: studenten kunnen dan ook practische ervaringen zien en beleven

Ook geinteresseerde ouderen een gemengde woonplek aanbieden die de jongeren kunnen inspireren/kruisbestuiving bv in techniek.

op de bestane grond een activiteitenplein voor kunst/cultuur/natuur met kleine horeca voor een hapje en drankje en sociale ontmoeting met jongeren

jongeren kunnen door ondersteunende diensten/activiteiten een gedeelte van de huur terug verdienen

wie de jeugd kan binden heeft de toekomst

verder de stationsstraat met swung herinrichten met vlakke troittoirs (rolstoelers) en groen (door geen parkeren in de straat onstaat ruimte) zodat de bezoekers vanaf het station ook het gevoel hebben in een mooi Cuijk te komen met ruime verwijzingen naar de levensader Maas en het rijke Romeins verleden.

 

Familie Hofmans uit Cuijk

22-01-24 om 11:49

De hele familie is het ermee eens: Graag zien wij een bejaardenhuis weer terugkeren in Cuijk. In het centrum kunnen ouderen dan even de benen strekken en genieten van de reuring die er plaatsvind (ook met mobiliteitsbeperking) en andere activiteiten (carnaval, markt enz) en faciliteiten (tandarts, huisarts, winkels) dichtbij. Een gemeenschappelijke ruimte om te ontmoeten kan makkelijk in de hal of bestaande vergaderzalen worden gerealiseerd. Het langer thuis blijven wonen met hulp is nu de standaard. Maar dit is vereenzamend en ook de hulp moet van hot naar her rennen om ergens te komen iedere ochtend/avond. Ook met het oog op personeelstekorten die er zijn is het fijn dat ook zij op één plek de ouderen kunnen verzorgen. Zo is er minder reistijd en meer tijd voor zorg. 

Annoesjka Wintjes en Kor Mast

21-01-24 om 21:25

Wonen voor starters en woongemeenschappen

maar ook een functie die zorgt voor reuring aan het plein, bv horeca, winkels, mag ook museum zijn. 

 

Morris

21-01-24 om 17:34

Een feest zaal of huizen 

Monique

21-01-24 om 9:43

Wat leuke winkels. Betaalbaar, slagerij, groenteboer. En een plek waar je koffie kunt drinken met een terras. En bovenin betaalbare woningen voor ouderen. 

Stella

19-01-24 om 20:03

Wonen is zeker een optie, maar de bieb verhuizen vanuit de schouburg naar hier lijkt mij sowieso een win win situatie.

In de schouwburg is hij voor velen inwoners niet begaanbaar en in het oude gemeentehuis zijn de voorzieningen van lift en gelijkvloers er wel al.  

Een architect kan hier vast een heel mooi complex van maken, waarin zowel de gemeenschapfunctie, zoals oa een bieb, als appartementen samengevoegd kunnen worden.

Ruud

18-01-24 om 13:08

Een boeiende uitdaging staat voor ons allen in het verschiet: wat te doen met ons oude gemeentehuis? Ik heb zelf een bezichtiging gedaan en ik zag dat het gebouw in slechte staat is en dat het veel geld zou kosten om het te renoveren of te herbestemmen. Maar nog altijd het potentieel heeft om het kloppende hart van onze gemeenschap te worden!

Als ik de ideeën op deze pagina bekijk, valt op dat velen denken aan een sociale bestemming op de begane grond en woningen voor ouderen op de bovenverdieping. Maar laten we niet alleen denken aan functionaliteit, laten we ook oog hebben voor de esthetiek van het prachtige Cuijk.

Ik wil jullie inspireren om de aanblik vanuit de Stationsstraat te verbeteren. Cuijk streeft naar meer toeristen en bezoekers, en zij betreden ons centrum via deze historische straat. Momenteel kijken zij tegen een prachtige oude villa aan, met op de achtergrond het afgeschreven gemeentehuis. Dit beeld doet geen recht aan de schoonheid van onze gemeente.

Het huidige plan is om het gemeentehuis te verkopen aan een projectontwikkelaar, maar laten we gezamenlijk invloed uitoefenen op het beeldplan en de bestemming. Mijn voorstel is om het nieuwe gebouw niet hoger te maken dan twee verdiepingen, zodat de zichtlijnen behouden blijven en de aantrekkingskracht om naar het centrum te gaan groot blijft.

Een complete aanpak van de Stationsstraat naar het centrum is noodzakelijk. Een mooi gebouw voor de Cuikenaren, een groene omgeving en een prachtige toegangspoort tot Cuijk voor toeristen en bezoekers. Hiermee kunnen we de wensen van ouderen die in het centrum willen wonen vervullen, woningverschuivingen bewerkstelligen en ruimte creëren voor ontmoetingen.

Laten we samenwerken aan een Cuijk dat niet alleen functioneel is, maar ook straalt en uitnodigt.

Met vriendelijke groet,

Een betrokken medebewoner van Cuijk.

 

 

M. Arts

18-01-24 om 9:11

Een ruimte waarin jonge kinderen binnen veilig kunnen spelen en ouders met goed toezicht een lekker kopje koffie kunnen drinken en iets kunnen eten. Ik spreek voor vele vaders en moeders die hier heel veel plezier van zouden ervaren en veel sociale contacten zouden halen. 

Edith Koopman

15-01-24 om 13:49

Het lijkt me een goed idee om in een deel van het gemeentehuis taallessen te geven voor laaggeletterden. Daarbij gaat het vrijwel altijd om maatwerk (per individu). De bibliotheek in de huidige schouwburg is daar helemaal niet geschikt voor. Er is geen aparte, rustige ruimte. De deelnemers moeten leren in een ruimte waar boeken kunnen worden bekeken en geleend. Bovendien is het er zeer gehorig. De deelnemers, die zich vaak schamen, voelen er zich niet op hun gemak vanwege het gebrek aan privacy. Door de geluidsoverlast kunnen ze zich ook niet goed concentreren. 

Ook activiteiten voor bewoners en nieuwkomers zouden goed in het gemeentehuis kunnen.

Achteraf was het misschien beter geweest om de hele bibliotheek te verhuizen naar het gemeentehuis.

 

Claudia Martens

14-01-24 om 20:19

Mooie ruimte voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs.

Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;

Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis;

Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch);

Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Jule branje

13-01-24 om 21:21

Appartementen (woon gelegenheden) voor jongeren

er zijn veel jongeren die heel graag in Cuijk willen blijven, maar nu bijna gedwongen worden naar andere plaatsen (gemeenten) te vertrekken. Zonde, want dit (jongeren) is de toekomst & maakt het dorp bruisend 

A. Roelofs

13-01-24 om 18:45

Een goede optie is verbouwen tot sociale huurappartementen, daar is grote vraag naar.  Vooral wat oudere mensen willen graag in het centrum wonen. Dit bevordert ook weer doorstroming omdat er dan huizen vrij komen voor bv gezinnen. 

Anoniem

13-01-24 om 16:32

Dependance van het gemeentehuis Boxmeer( bv. uitgifte rijbewijs, paspoort etc.) rest ontmoetingsplek voor iedereen , maar dan wel toegankelijk maken voor slecht ter been zijnde mensen .

Irma Graat

13-01-24 om 15:37

Een betaalbare woon combinatie voor jong en oud bij elkaar. Komen onze kinderen ook in aanmerking voor woonruimte!! 

Peter van Holland

13-01-24 om 12:38

Functie mix

 


Kijken naar een mogelijke functiemix met bijvoorbeeld sociale ruimtes,  appartementen, eventueel met een zorgfunctie. 

 

Sociale ruimtes:  (ruimte voor eten van een dag hap,  ruimte voor bijvoorbeeld om te gaan biljarten of kaarten etc.

Appartementen: betaalbaar huur of koop woning

Zorg functie: apotheek, fysiotherapeut en een afhaalpunt voor afhalen paspoort/rijbewijs

Leny Kemner-Stijlaart

12-01-24 om 18:54

Bejaardenhuis terug in een nieuw jasje 

Janssen

12-01-24 om 11:50

Ik wil dat daar woningen komen

Contact

Land van Cuijk
Telefoon 0485 - 854000
gemeente@landvancuijk.nl

Gemeente Land van Cuijk

Direct iets te regelen? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Land van Cuijk.

 

 

Cookie-instellingen